Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
1 4-Aminophenol (Tạp paracetamol) QT009A 070421 QT009A 061119 99,9 Còn
2 4-Chloroacetanilid (Tạp paracetamol) QT009B 060919 QT009B 070520 100,0 % Còn
3 AcetylCystein QT112 100618 QT112 110519 99,6 % Còn
4 Acid salicylic QT158 090319 QT158 080217 99,4 % Còn
5 Acyclovir QT149 060617 QT149 070320 94,1 % Còn
6 Adefovir dipivoxil QT171 041117 QT171 050721 99,1 Còn
7 Albendazole QT049 070420 QT049 060118 99,5 Còn
8 Alimemazin Tartrat QT072 060318 QT072 070420 99,8 % Còn
9 Alverine Citrate QT019 090718 (HSD: 07/2022) QT019 081017 99,5 % Còn
10 Ambroxol QT142 060418 QT142 070420 99,9 % Còn
11 Aminophylin Hết
12 Amlodipin Besilate QT145 110220 QT145 100318 100,0 % Còn
13 Amoxycillin Trihydrate QT010 120116 QT010 141719 87,2 % Còn
14 Ampicillin Trihydrate QT011 100920 83,0% Còn
15 Analgin Hết
16 Ascorbic Acid ( Vit.C) QT016 100420 QT016 090717 100,1 % Còn
17 Aspirin QT078 100718 QT078 110619 99,5 % Còn
18 Atenolol QT163 060818 QT163 070621 99,9 % Còn
19 Atorvastatin Ca QT164 110519 QT164 100717 94,0 % Còn
20 Atropin Sulphate Hết

Đăng nhập

Thống kê truy cập

4473089
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
524
2844
4473089

Khách trực tuyến

Hiện có 27 khách và 0 thành viên online