Công Đoàn Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM

Cơ cấu tổ chức

Công đoàn Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp.HCM trực thuộc Công đoàn Khối cơ sở Bộ Y tế. Ban Chấp Hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2014 gồm 07 đồng chí: 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 05 ủy viên phụ trách các mảng hoạt động: Công tác Nữ công, Công tác Văn thể và Công tác tuyên giáo kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở.

Tổng số Công đoàn viên hiện nay là 144, được chia làm 14 Tổ Công đoàn: Tổ Công đoàn Khoa KN. các dạng bào chế, Tổ Công đoàn Khoa KN. Đông dược-Dược liệu, Tổ Công đoàn Khoa KN. Mỹ phẩm-Khoa Nguyên liệu, Tổ Công đoàn Khoa KN. Vi sinh – phòng Tổ chức cán bộ, Tổ Công đoàn Khoa Vật lý đo lường, Tổ Công đoàn Khoa Thiết lập chất chuẩn và chất đối chiếu, Tổ Công đoàn Khoa Dược lý, Tổ Công đoàn phòng Khoa học-Đào tạo, Tổ Công đoàn phòng Kế hoạch tổng hợp, Tổ Công đoàn phòng Tài chính-Kế toán, Tổ Công đoàn phòng Hành chánh-Quản trị, Tổ Công đoàn phòng Vật tư-Trang thiết bị, Tổ Công đoàn Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học.

Chức năng

Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Chính quyền nhằm giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Công đoàn tham gia quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Công đoàn là một hệ thống đồng bộ. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn cơ sở.

Nhiệm vụ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong CNVCLĐ về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH của nước ta, sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Quan tâm đến đời sống CNVCLĐ: điều kiện lao động, bảo hộ lao động, nhà ăn, khám - chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá tinh thần cho NLĐ, cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ NLĐ... Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát  huy quyền dân chủ của CNVCLĐ, tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ; phát huy vai trò giám sát của tổ chức CĐ và các đoàn thể quần chúng.

Đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý nhà nước đối với CB viên chức.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, phong trào nữ CNVCLĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà, ...

Phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT trong CNVCLĐ, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá trong CNVCLĐ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho NLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng các quỹ xã hội: Quỹ Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Quỹ xã hội..., xây dựng tình hữu ái giai cấp, trợ cấp gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi...

Các thành tích đã đạt được

Giấy công nhận Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiều năm liền (1997 – 2012)

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đạt giải 3 Hợp ca, Hội thao hội diễn văn nghệ CNVCLĐ 2012.

Các hoạt động tiêu biểu năm 2013

Phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức phát thưởng và vui chơi cho các cháu thiếu nhi - con em CBVC nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1 - 6

Giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn

Tổ chức cho CBVC của Viện cùng gia đình  nghỉ mát tại Mũi Né - Phan Thiết hè 2013

Duy trì hoạt động thể thao


Các hoạt động tiêu biểu

Hoạt động “Về nguồn” tại địa đạo Củ Chi

Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2011 và 08/3/2011

Tham gia phong trào hội thao, hội diễn văn nghệ

Hội thi cắm hoa, thi nấu ăn

Hội thảo, Nghiên cứu khoa học

Kết nạp Công đoàn viên mới

Công tác thi đua khen thưởng

Hội nghị CBVCLĐ năm 2010, 2011

Chăm lo đối với các cháu Thiếu nhi

.:Giới thiệu Các hoạt động Các hoạt động Hoạt động công đoàn Công Đoàn Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM
Bản quyền © 2015 Vien Kiem Nghiem Thuoc TP.Ho Chi Minh. Phát triển bởi Ngan Long JSC.