Danh mục dược liệu đối chiếu

Filter 
STT Dược liệu đối chiếu Số lô Đơn vị tính Tình trạng
1 Kim tiền thảo (Toàn thân) Herba Desmodii styracifolii 15032020 lọ 02 g Còn
2 Ba kích (Rễ) Radix Morindae officinlis 01052019 Gói 10 g Còn
3 Thổ phục linh (Thân rễ) Rhizoma Smilacis glabrae 15102019 lọ 02 g Còn
4 Ké đầu ngựa (Quả) Fructus Xanthii strumarii 01022020 Gói 10 g Còn
5 Viễn chí (Rễ) Radix Polygalae 01042020 lọ 02 g Còn
6 Tục đọan (Rễ) Radix Dipsaci 15052019 Gói 10 g Còn
7 Cát cánh (Rễ) Radix Platycodi grandiflori 15062020 lọ 02 g Còn
8 Bạch thược (Rễ) Radix Paeoniae lactiflorae 01122019 lọ 02 g Còn
9 Quế (Cành) Ramulus Cinnamomi 15012019 Gói 10 g Còn
10 Nghệ (Thân rễ) Rhizoma Curcumae longae 15072020 lọ 02 g Còn
11 Ngưu tất ( Rễ) Radix Achyranthis bidentatae 15012021 lọ 02 g Còn
12 Tía tô (Lá) Folium Perillae frutescensis 15072019 Gói 10 g Còn
13 Hương phụ (Thân rễ) Rhizoma Cyperi 15012021 lọ 02 g Còn
14 Kê huyết đằng (thân) Caulis Spatholobi suberectii 15072020 lọ 02 g Còn
15 Hà thủ ô đỏ ( Rễ) Radix Fallopiae multiflorae 01122020 lọ 02 g Còn
16 Thỏ ty tử (Hạt) Semen Cuscutae 15012018 gói 10g Hết
17 Cỏ nhọ nồi (Toàn thân) Herba Ecliptae 01052019 Gói 10 g Còn
18 Mẫu đơn bì (Vỏ rễ) Cortex Paeoniae suffruticosae 01052019 Gói 10 g Còn
19 Tế tân (rễ và thân rễ) Radix et Rhizoma Asari 15102019 lọ 02 g Còn
20 Actiso (Lá) Folium Cynarae scolymi 01042020 lọ 02 g Còn

Đăng nhập

Thống kê truy cập

4473079
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
515
2844
4473079

Khách trực tuyến

Hiện có 32 khách và 0 thành viên online